Ta strona nie używa technik zapisujących, przechowujących lub profilujących dane użytkownika. Więcej informacji na stronie polityka cookies.

Alfatech.pl Sp. z o.o.
Alfatech.pl Sp. z o.o.
strona główna akcesoria kontakt

 
odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


Zgodnie z Art. 37. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy:

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

4. Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać:

  • dostarczając go na własny koszt do naszej firmy (adres podany powyżej)
  • w punktach zbierania zużytego sprzętu - informacja w Urzędzie Gminy lub Miasta
  • w miejscach wskazanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, pod adresem: http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php